THE EXPLODING PLASTIC FEST

Improv happening independent de Barcelona d’activistes del moviment, músics i performers inconformistes en homenatge
a Andy Warhol!
Web